Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach perkusyjnych, które poprowadzi TOMASZ ŁOSOWSKI.

Zajęcia odbywać się będą w sobotę 27 października, w ostatnim dniu XIV Hanza Jazz Festiwal 2018. Warsztaty są nieodpłatne. Każdy instrumentalista (nie tylko perkusiści) może wziąć w nich udział. Jeśli jesteś perkusistą, grasz na instrumentach perkusyjnych możesz skorzystać z dodatkowej wiedzy, poszerzyć horyzonty i wzbogacić swoją wrażliwość muzyczną. Wystarczy, że na zajęcia przyniesiesz pałki oraz kartkę i długopis do sporządzenia notatek. Nie ma limitu uczestników warsztatów, jednak zgłoszenia/chęć uczestnictwa w zajęciach prosimy przesyłać na adres:

radoslaw.czerwinski@ck105.koszalin.pl

Dodatkowych informacji pod podanym adresem mailowym lub pod nr tel. 607882605 udziela Radosław Czerwiński.

TOMASZ ŁOSOWSKI zagra swój solowy koncert tego samego dnia, ok. godz. 22.00 w Restauracji Vabanque II – Riposta przy ul. 1 Maja 12/1 w Koszalinie. Wstęp wolny. Po występie rozpocznie się jam session, w którym gość festiwalu też weźmie udział.

TOMASZ ŁOSOWSKI

 

- Jeden z najbardziej znanych perkusistów w Polsce,

- kompozytor, wszechstronny muzyk sesyjny, edukator

- autor pierwszej profesjonalnej szkoły na perkusję w Polsce.

- Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat współpracował z wieloma artystami polskiej sceny popowej, rockowej i jazzowej.

- Nagrał przeszło 50 płyt, w tym swoje projekty autorskie.

- Obecnie oprócz różnych projektów sesyjnych gra w KOMBI, Orange Trane i Quartado.

- Od lat jest uznanym wykładowcą prowadzącym warsztaty muzyczne i pokazy perkusyjne „drum clinic” na terenie całego kraju.

- Współpracuje z magazynem „Perkusista”.

 

- Uhonorowany jako najlepszy perkusista wg magazynu Gitara i Bas + bębny oraz jako najlepszy edukator i jeden z najważniejszych polskich perkusistów wszech czasów (Magazyn Perkusista).

 

 

 


 

XIV Hanza Jazz  Festiwal   2018

24.10.2018 r. 
godz. 20:00-  koncert Anna Maria Jopek  Kwartet – Filharmonia Koszalińska 

25.10.2018 r. 
godz. 18:00 - spotkanie z Andrzejem Dąbrowskim i wernisaż zdjęć artysty - Club105/hol kina Kryterium
godz. 20.00 - koncert Jeremy Pelt  – Sala Widowiskowa CK 105 

26.10.2018 r. 
godz. 20.00 - koncert Tubis Trio – Sala Widowiskowa CK 105 
godz. 22.00 - występ zespołu z Niemiec/jam session - Jazzburgercafe 

27.10.2018 r.  
godz. 12.00 – 14.00 i 15.00 – 17.00 warsztaty perkusyjne z Tomaszem Łosowskim – CK 105 
godz. 20.00  - koncert Charli Green & Krzysztof „PUMA” Piasecki 4SET – Sala Widowiskowa CK 105 
godz. 22.00 - koncert Tomasza Łosowskiego/jam session – Vabanque II-Riposta 

 

 

 

2015-01-08 09:34:56

 

 
Hanza Jazz Festiwal to wydarzenie adresowane przede wszystkim do młodych muzyków,  a także do fanów muzyki jazzowej z całej Polski. To również miejsce wymiany doświadczeń muzycznych zarówno między uczestnikami, jak i wykładowcami; miejsce zabawy, nawiązywania kontaktów oraz pierwszych występów przed publicznością.
 
Celem Hanza Jazz Festiwal jest sprowokowanie dialogu między młodymi artystami oraz doskonalenie warsztatu muzycznego uczestników. Festiwal zachęca do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz poznawania jazzu nie tylko uczestników warsztatów, ale
i widzów, mieszkańców miasta oraz turystów. HJF spełnia ważną rolę edukacyjną, poprzez wykłady przybliżając szerokiej rzeszy widzów ambitną i trudną w odbiorze muzykę jazzową, co podnosi poziom wiedzy i kompetencji kulturalnych naszego społeczeństwa. Hanza Jazz Festiwal zwiększa poziom atrakcyjności Koszalina, zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Koszalin zyskuje miano miasta otwartego, ciekawego, gdzie rozwój kultury jest jednym
z nadrzędnych celów władz. Wpływa to korzystnie na odbiór miasta zarówno przez mieszkańców, jak i przyjeżdżających tu gości. Ogromne znaczenie ma również promocja naszego regionu poprzez środki masowego przekazu w całej Polsce. Od lat naszymi patronami są tak prestiżowe media jak Jazz Radio, TVP czy Jaz Forum – ogólnopolski jazzowy miesięcznik, w który reklamujemy co roku Koszalin
---------------------------------------------------------------------
Hanza Jazz Festival is an event addressed mainly to young musicians, including jazz fans from all over Poland. It is also a place where music experiences are shared both between the participants and the lecturers; a place of fun, establishing contacts and first performances in front of the audience.
  
The aim of Hanza Jazz Festival is to provoke a dialogue between young artists and to improve the participants' music skills. The festival encourages the participants of workshops as well as the audience, residents of the city and tourists to participate in the culture actively and to get to know jazz. HJF fulfils an important educational role, introducing, by means of lectures, the ambitious and difficult jazz music to a large number of spectators, thus increasing our society's level of knowledge and cultural competencies. Hanza Jazz Festival enhances Koszalin's attractiveness both for the residents and tourists. Koszalin gets an image of an open and interesting city, where the development of culture is one of the most important aims of local authorities. This has a positive influence on the way the city is perceived by its residents as well as visitors. Very important is also the promotion of our region in mass media all over Poland. For many years, our sponsors have included such prestigious media as Jazz Radio, TVP or Jazz Forum – a Polish nationwide monthly, in which we promote Koszalin every year.
------------------------------------------------------------
Das Hanza Jazz Festival ist eine Veranstaltung, die vor allem an die jungen Musiker und Jazzfans aus ganz Polen gerichtet wird. Es ist auch ein Ort, wo sowohl die Teilnehmer wie auch die Lehrer ihre Musikerlebnisse austauschen; ein Ort voller Spaß, Anknüpfung von Kontakten und der ersten Auftritte vor dem Publikum.
 
Das Ziel des Hanza Jazz Festivals ist es, die jungen Künstler zum Dialog anzuregen und das musikalische Können der Teilnehmer zu verbessern. Das Festival spornt zur aktiven Teilnahme an kulturellen Aktivitäten und zum Kennenlernen von Jazz an, gespielt nicht nur von Workshop-Teilnehmern, sondern auch von den Zuschauern, Stadteinwohnern und Touristen. Dank den Vorträgen spielt HJF eine wichtige Rolle in der Bildung und bringt somit die ambitionierte und in ihrer Wahrnehmung schwierige Jazzmusik dem breiten Publikum näher, so dass das Niveau von Kenntnissen und kulturellen Kompetenzen unserer Gesellschaft erhöht wird. Das Hanza Jazz Festival steigert die Attraktivität von Koszalin sowohl für Einwohner, als auch Touristen. Koszalin verdient, eine offene, interessante Stadt genannt zu werden und die Entwicklung der Kultur ist eines der wichtigsten Ziele der Behörden. Dies verbessert die Wahrnehmung der Stadt sowohl durch die Einwohner wie auch hierher kommende Besucher. Von großer Bedeutung ist auch die Promotion unserer Region durch die Massenmedien in ganz Polen. Seit Jahren sind unsere Patrone so renommierte Medien wie Jazz Radio, TVP oder Jazz Forum – ein nationales Jazzmagazin, in dem wir jedes Jahr für Koszalin werben.
 
 
 
 

2015-01-08 09:21:58