Dyrektor Festiwalu: Paweł Strojek
Dyrektor artystyczny: Bogdan Bogiel
Producent: Monika Modła
Koordynator: Radosław Czerwiński, Jakub Staniak


tel: 94 347 57 01, 94 347 57 35

mail: sekretariat@ck105.koszalin.pl