REGULAMIN
KONKURSU MUZYKI JAZZOWEJ W RAMACH
XIII HANZA JAZZ FESTIWAL

25-28.10.2017r.


1. Konkurs muzyki jazzowej jest integralną częścią imprezy Hanza Jazz Festiwal. Miejscem przesłuchań konkursowych jest CLUB 105 mieszczący się w Centrum Kultury 105 w Koszalinie przy ulicy Zwycięstwa 105.

2. Organizatorem Hanza Jazz Festiwal jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie.

3. Celem konkursu jest:
- popieranie i promowanie twórczości zespołów/podmiotów wykonawczych uprawiających różne odmiany jazzu
- konfrontowanie osiągnięć muzyków z kraju i zagranicy
- popularyzacja muzyki jazzowej

4. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
a) Etap I
Eliminacje na podstawie wypełnionych ankiet i nadesłanych plików muzycznych przeprowadzone przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora.
b) Etap II
Finał konkursu w dniu 28.10.2017r. oceniany przez jury wybrane przez Organizatora i odbywający się przy udziale publiczności. Do Finału zaproszone zostaną 4 zespoły/podmioty wykonawcze wyłonione z Etapu I. Finaliści walczyć będą o Nagrodę Główną XIII Hanza Jazz Festiwal.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział w work shop, który poprowadzi Piotr Schmidt. Odbędzie się on 28.10.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Centrum Kultury 105 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 105.

5. Zgłoszenia do konkursu organizatorzy przyjmują na podstawie wypełnionego formularza znajdującego się na stronie www.hanza.koszalin.pl oraz minimum dwóch plików własnych utworów muzycznych w formacie mp3. Formularz i pliki powinny być nadesłane do dnia 30 września 2017r.

O wynikach kwalifikacji Organizator poinformuje wszystkie zespoły do dnia 15 października 2017 r.

6. Ogłoszenie wyników przez przewodniczącego jury nastąpi 28 października, po konkursie.

7. Organizatorzy ustanawiają nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu:
Pierwsza nagroda w wysokości 4000zł
Nagroda specjalna w wysokości 1000zł
Każdy z czterech zespołów zakwalifikowanych do konkursu występować będzie na scenie Clubu 105 w CK 105 w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 105. Czas występu: 30 minut wraz z montażem

Zwycięzca konkursu wystąpi podczas Jam Session, które odbędzie się 28.10.2017 r. ok. godz. 23.00 w Klubie Rezerwat w CK 105 w Koszalinie.
8. Organizator zapewnia zespołom noclegi w terminie 27 – 29 października 2017r.

9. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu obsługę techniczną – nagłośnienie i oświetlenie.

10. Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Szczegółowe informacje:
Radosław Czerwiński:
tel. 607-882-605, radoslaw.czerwinski@ck105.koszalin.pl

Organizator Festiwalu: CENTRUM KULTURY 105 W KOSZALINIE
Dyrektor Festiwalu: Paweł Strojek
Dyrektor Artystyczny: Bogdan Bogiel

Koordynatorzy: Radosław Czerwiński, Jakub Staniak, Karolina Asanowicz
Koszalin, 10.08.2017 r.

kontakt:
Dyrektor Festiwalu: Paweł Strojek
Dyrektor artystyczny: Bogdan Bogiel
Producent: Monika Modła
Koordynator: Radosław Czerwiński, Jakub Staniak, Karolina Asanowicz

tel: (94) 347 57 01, (94) 347 57 38, (94) 347 57 39
mail: sekretariat@ck105.koszalin.pl