Hanza Jazz Festiwal to już cykliczne wydarzenie w kalendarium imprez Koszalina potwierdzające, że jazz w naszym regionie ma się wyjątkowo dobrze. Głównym celem Festiwalu jest sprowokowanie dialogu między młodymi artystami - Festiwal zachęca do aktywnego uczestnictwa w kulturze i tworzeniu jazzu muzyków, mieszkańców miasta, a także turystów i przyjezdnych odwiedzających Koszalin.

Tegoroczna edycja, odbywająca się w dniach 24 - 27 października 2018 roku ma na celu pokazać, że jazz nie ma tak naprawdę żadnych barier i ograniczeń oraz że obcowanie z nim jest przyjemnością i sztuką samą w sobie.